zajĘcia

maŁe grupy, dziecko w centrum uwagi

zabawa i nauka z wykorzystaniem ruchu, gŁosu
i instrumentÓw perkusyjnych

rozwijanie wyobraŹni muzycznej, ruchowej
i plastyczno-manualnej

korelacja i integracja sztuk

budowanie instrumentÓw oraz wspÓlne muzykowanie

program dostosowany do rozwoju
i umiejĘtnoŚci dziecka

wspÓŁdziaŁanie w grupie, nauka spoŁecznych zachowaŃ, postaw i wzajemnego szacunku oraz odpowiedzialnoŚci
za siebie i za drugiego